POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE, GDPR
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Acest document explică despre modalitățile în care fumgreugalati.ro colectează, prelucrează și stochează datele personale ale angajaților și clienților săi utilizate de site-ul fumgreugalati.ro

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru fumgreugalati.ro și ne dorim ca dumneavoastră să fiţi informat corespunzător cu privire la modul și scopurile în care fumgreugalati.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care constataţi orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate în prezentul document.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de fumgreugalati.ro cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
Datele cu caracter personal sunt colectate de fumgreugalati.ro în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.
Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.
Datele cu caracter personal nu se stochează de către fumgreugalati.ro pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
fumgreugalati.ro a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

Măsuri de securitate a datelor personale prelucrate.

Prezentul document stabilește măsuri tehnice şi organizatorice implementate de fumgreugalati.ro, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la confidențialitatea și securitatea prelucrărilor efectuate în cadrul activităţii sale.
fumgreugalati.ro a adoptat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm și procesăm împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală. În acest sens, va fi desemnată, la nivelul fumgreugalati.ro, o persoană responsabilă cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului 679/2016.
Rețineți însă că din păcate, nici o transmisie de date nu este garantată 100% sigură.
Sunteți responsabil de documentele transmise sau ridicate de dvs. care au fost eliberate de fumgreugalati.ro: păstrați-le în siguranță!

Dacă aveți bănuiala că, confidențialitatea datelor dvs. a fost încălcată, vă rugăm să ne contactați imediat la e-mail fumgreugalati@gmail.com

Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerinţelor păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor, fumgreugalati.ro a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe anumite direcţii de acţiune:

  •  Identificarea şi autentificarea utilizatorului;
  • Tipul de acces;
  • Colectarea datelor;
  • Execuţia copiilor de siguranţă;
  • Instruirea personalului;
  • Sistemele de telecomunicații;
  • Folosirea computerelor;
  • Imprimarea datelor.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicităţi ștergerea datelor dvs personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastră privind retenţia de date, pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respectă o lege sau cerință statutară.
  • Pentru activitățile fiscale (operare facturi) vom păstra datele pentru o perioada de 10 ani.

Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs., fumgreugalati.ro vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.
Dreptul de retragere a consimțământului: Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment, prin accesarea pagini COOKIES de pe dispozitivul (telefon, tabletă, pc, laptop) de pe care ați accesat site-ul și apasand butonul Retragere consimțământ.

Ce date, de ce și cum prelucrăm datele dvs. personale?

Colectăm numele și prenumele, adresa, cnp-ul, seria și număr CI, numărul de telefon, adresa de email pentru redactarea contractului și a facturiilor necesare bunei desfășurări a relației comerciale între dvs. și compania nostra.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți.

Informațiile dvs. pot fi împărtășite cu instituțiile statului care ni le solicită.
Companiilor de recuperare debite în cazul în care nu vă achitaţi șoldurile restante către compania noatră.

Partajarea datelor personale

Nu am vândut, nu vindem și nu vom vinde niciodată datele tale către terțe părți. Oferim servicii care se bazează pe încrederea clienților și a potențialilor clienți, iar siguranța datelor personale este esențială în acest proces.

Organismele publice

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, fumgreugalati.ro va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afară țării de reședință.

Datele nostre de contact sunt:

S.C. ALBUMDOVE IMPEX SRL

Str. Negoiului nr.7, Bl. A10, Ap.12, Brăila
RO 33678213
Telefon: 0741334028

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și ele nu se regăsesc, ne puteți contacta la fumgreugalati@gmail.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart